>cryptidz Database - My Webpage

Back to cryptidz

Abura Sumashi


Akamataa


Akaname


Akkorokamui


Chisaku


Fu Lion Dogs


Gensou Hyouhon Hakubutsukan


Gyochu


Haishaku


Harikikigaki


Hishaku


Hizo no Kasamushi


Hizo no Mushi


Jinmenju


Jinshaku


Kagemushi


Kaijin


Kakuran no Mushi


Kami


Kanmushi


Kanshaku


Kasa-Obake


Kodama


Koshi no Mushi


Namazu


Nuppeppo


Nymph


Penghou


Sazae-oni


Tengu


Umakan


Umibōzu


Ushi-Oni


Yamabiko


Yamakachi


Yaoshikepu